Ford không ngừng đẻ thêm Mustang đặc biệt, thêm tới 2 phiên bản mới cho đời xe 2022

Ford không ngừng đẻ thêm Mustang đặc biệt, thêm tới 2 phiên bản mới cho đời xe 2022
Dựa trên các phiên bản Ford Mustang 2.3 EcoBoost và GT 5.0, 2 chiếc Mustang Stealth Edition và California Special GT Performance chỉ có các chi tiết trang trí mới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM