Tập đoàn Daimler AG đổi tên thành Mercedes-Benz AG, đi kèm cơ cấu vận hành mới

Tập đoàn Daimler AG đổi tên thành Mercedes-Benz AG, đi kèm cơ cấu vận hành mới
Ngoài việc đổi tên thành Mercedes-Benz AG kể từ tháng 2/2022, 'ông lớn' đến từ Đức cũng sẽ cơ cấu lại hoạt động của tập đoàn để có được sự phát triển tối ưu.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM