Honda thiết kế máy bay trực thăng chạy điện eVTOL mang tầm nhìn chiến lược

Honda thiết kế máy bay trực thăng chạy điện eVTOL mang tầm nhìn chiến lược
Honda eVTOL sẽ là một máy bay cỡ nhỏ đúng nghĩa thay vì định nghĩa ô tô bay. Phương tiện này sẽ góp phần làm mới mẻ hệ sinh thái di động của Honda trong tương lai.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM