Khởi động chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” năm 2021

Khởi động chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” năm 2021
Nhân dịp chào mừng năm học mới, Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” năm 2021 tại tỉnh Bắc Giang. Trong tháng 10, 11 và 12 năm 2021, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại 5 tỉnh thành khác.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : Toyota Việt Nam, Toyota

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM