Bộ Giao thông Vận tải đề xuất miễn thu phí đăng kiểm ô tô mới trong 4 tháng cuối năm 2021

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất miễn thu phí đăng kiểm ô tô mới trong 4 tháng cuối năm 2021
Nhằm mục đích hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét việc giảm lệ phí đăng kiểm đối với phương tiện cơ giới (cấp lần đầu) về mức 0 đồng trong 4 tháng cuối năm 2021.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM