Khách hàng kiện Tesla bị Tesla kiện ngược vì tội phỉ báng và đòi bồi thường gần 18 tỷ VNĐ

Khách hàng kiện Tesla bị Tesla kiện ngược vì tội phỉ báng và đòi bồi thường gần 18 tỷ VNĐ
Một khách hàng Trung Quốc đã thắng kiện Tesla và được hãng bồi thường 1,15 triệu NDT (~ 5,3 tỷ VNĐ), những tưởng mọi việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng mới đây Tesla đã phản công khi kiện lại vị khách đó và yêu cầu được bồi thường 5,05 triệu NDT (~ 17,8 tỷ VNĐ)
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM