Hàng chục nghìn phương tiện không khắc phục lỗi theo chương trình triệu hồi

Hàng chục nghìn phương tiện không khắc phục lỗi theo chương trình triệu hồi
Từ năm 2019 - 8/2021, Cục Đăng kiểm V iệt Nam tiếp nhận, giám sát 100 chương trình triệu hồi ô tô, xe máy của 20 cơ sở sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM