Lệ phí cấp Giấy đăng kiểm phương tiện sẽ được giảm còn 0 đồng?

Lệ phí cấp Giấy đăng kiểm phương tiện sẽ được giảm còn 0 đồng?
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc hỗ trợ phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM