Tiếp nối Xpander, tới lượt bán tải Mitsubishi Triton có bản kỷ niệm “đỏ chói” Passion Red Edition

Tiếp nối Xpander, tới lượt bán tải Mitsubishi Triton có bản kỷ niệm “đỏ chói” Passion Red Edition
Cũng giống như Xpander Passion Red Edition trước đó, bản đặc biệt của Mitsubishi Triton được sơn màu đỏ và có một số điểm nhấn nhỏ mang tính trang trí.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM