Để bảo vệ động vật, tất cả các mẫu xe điện của Volvo sẽ không dùng vật liệu da

Để bảo vệ động vật, tất cả các mẫu xe điện của Volvo sẽ không dùng vật liệu da
Volvo sẽ là nhà sản xuất ô tô tiếp theo tham gia vào phong trào không dùng da, bắt đầu với mẫu Volvo C40 Recharge. Trong tương lai, Volvo sẽ triển khai dự án này trên mọi mẫu xe chạy điện khác của hãng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM