Được cho lỗ 700 tỷ đồng năm 2021, đường sắt nói không đủ

Được cho lỗ 700 tỷ đồng năm 2021, đường sắt nói không đủ
Dự báo, trong năm 2021, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam- Công ty mẹ lỗ khoảng 1.000 tỷ đồng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM