Cận cảnh Serial 1 S1 Mosh/Tribute - “Harley-Davidson CVO” của Thế giới xe đạp điện

Cận cảnh Serial 1 S1 Mosh/Tribute - “Harley-Davidson CVO” của Thế giới xe đạp điện
Tương tự như cách hãng mẹ Harley-Davidson tạo ra những chiếc xe đặc biệt CVO, mẫu xe đạp điện Serial 1 S1 Mosh/Tribute cũng chỉ có số lượng giới hạn và thiết kế độc đáo.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM