Không chỉ tiên phong về xe điện, Tesla giờ còn đi trước thế giới về cả mảng chế tạo

Không chỉ tiên phong về xe điện, Tesla giờ còn đi trước thế giới về cả mảng chế tạo
Với việc đúc sẵn phần thân và sau của một chiếc xe thay vì liên kết nhiều chi tiết bởi các mối hàn, Tesla đã rút ngắn được không ít thời gian, chi phí và cả trọng lượng của xe trong việc sản xuất.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM