Khám phá Mercedes-Maybach S650 Pullman thứ 3 về nước, giá lăn bánh khoảng 80 tỷ đồng

Khám phá Mercedes-Maybach S650 Pullman thứ 3 về nước, giá lăn bánh khoảng 80 tỷ đồng
Mercedes-Maybach S650 Pullman thứ 3 vừa cập bến Việt Nam thông qua một doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân. Mercedes-Maybach S650 Pullman  Giá của Mercedes-Maybach S650 Pullman tại quê nhà Đức có giá 619.000 USD (khoảng 14,3 tỷ đồng). Và sẽ dao động khoảng...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM