Đường sắt tiếp đà thua lỗ bết bát, cả năm 2021 được ấn định đầu tư không quá 20 tỉ đồng

Đường sắt tiếp đà thua lỗ bết bát, cả năm 2021 được ấn định đầu tư không quá 20 tỉ đồng
Năm 2020, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ 1.300 tỉ đồng, năm 2021 dự kiến khoản lỗ sẽ lớn hơn khi tình hình kinh doanh còn bết bát hơn. Năm 2021, Tổng công ty Đường sắt cũng được ấn định đầu tư không vượt quá 20 tỷ đồng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM