Covid và cảnh đau xót khi. vợ hai bị bỏ bê tới mốc meo:(

Covid và cảnh đau xót khi. vợ hai bị bỏ bê tới mốc meo:(
Covid đã khiến cho rất nhiều chiếc xe không được ra đường, việc bảo dưỡng bảo trì với vợ hai trong mùa dịch là rất khó với nhiều hộ gia đình, dẫn tới nghịch cảnh mốc xe, chuột đẻ, chim ỉa ... :(
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM