Đường sắt Cát Linh- Hà Đông tăng thêm 7,85 triệu USD phí giám sát do chậm tiến độ

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông tăng thêm 7,85 triệu USD phí giám sát do chậm tiến độ
Tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông kéo dài làm tăng chi phí hợp đồng tư vấn giám sát khoảng 7,835 triệu USD.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM