Thêm nhiều trường hợp xe bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm từ ngày 1-10

Thêm nhiều trường hợp xe bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm từ ngày 1-10
Xe có khiếm khuyết kỹ thuật, xe vi phạm giao thông, xe thanh lý hồ sơ không phù hợp, xe tạm nhập tái xuất… sẽ bị đưa lên hệ thống cảnh báo đăng kiểm từ ngày 1/10 tới đây.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM