Trong tháng 8 Covid bắt tay “cô hồn”, làm lung lay toàn bộ thị trường xe hơi Việt Nam như thế nào?

Trong tháng 8 Covid bắt tay “cô hồn”, làm lung lay toàn bộ thị trường xe hơi Việt Nam như thế nào?
Khi số liệu từ các nhà sản xuất đã được cung cấp, chúng ta có thể thấy một bức tranh ảm đạm về thị trường xe hơi Việt Nam với sự sụt giảm lượng bán lên tới hàng chục %.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM