Cuộc khủng hoảng thiếu chip toàn cầu rất có thể sẽ kéo dài tới năm 2023

Cuộc khủng hoảng thiếu chip toàn cầu rất có thể sẽ kéo dài tới năm 2023
Tình trạng thiếu chip toàn cầu khả năng cao sẽ chưa được giải quyết ngay trong năm sau nhưng hy vọng nó sẽ gây ra ít thiệt hại hơn so với năm nay.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM