Có thế hệ mới, Grand i10 cũng không cứu được doanh số của Hyundai TC Motor trong tháng 8/2021

Có thế hệ mới, Grand i10 cũng không cứu được doanh số của Hyundai TC Motor trong tháng 8/2021
Tổng doanh số của Hyundai TC Motor trong tháng 8/2021 đã giảm tới 54% so với tháng 7, trong khi lượng bán của riêng dòng Grand i10 chỉ bằng 1/2 dù có thế hệ mới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM