Diện kiến Concept EQG – Tới lượt “Vua địa hình” Mercedes G-Class bước vào kỷ nguyên xe điện

Diện kiến Concept EQG – Tới lượt “Vua địa hình” Mercedes G-Class bước vào kỷ nguyên xe điện
Cuối cùng, dòng xe địa hình huyền thoại như G-Class cũng được Mercedes-Benz điện hóa, bằng mẫu Concept EQG với thiết kế đặc trưng nhưng công nghệ truyền động điện tương lai.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM