Hyundai Thành Công trao tặng 10 xe Hyundai Solati Cứu thương cho các bệnh viện tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

Hyundai Thành Công trao tặng 10 xe Hyundai Solati Cứu thương cho các bệnh viện tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19
Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) trao tặng 10 chiếc xe Hyundai Solati cứu thương tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tăng cường nguồn vật lực phòng chống dịch Covid-19 cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch trên toàn quốc.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM