Ra mắt Smart Concept #1: Cú bắt tay hoàn mỹ của Geely và Mercedes-Benz

Ra mắt Smart Concept #1: Cú bắt tay hoàn mỹ của Geely và Mercedes-Benz
Được gọi là bản Concept nhưng thực tế, Smart Concept #1 lại được xem như bản xem trước gần như hoàn chỉnh của mẫu SUV thuần điện mang thuơng hiệu Smart.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM