Ford Explorer 2021 bổ sung thêm biến thể Timberline mới với ngoại hình mạnh mẽ hơn

Ford Explorer 2021 bổ sung thêm biến thể Timberline mới với ngoại hình mạnh mẽ hơn
Ford đã có nhiều cái tên để biểu thị sự mạnh mẽ như Tremor, Raptor, Bronco, Badlands và Ford Explorer 2021 đang bổ sung một cái tên khác vào danh sách đó với mức trang trí Timberline mới.   Mô hình này bao gồm một số nâng cấp cơ học và ngoại hình thích...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM