Chống ồn gầm và hốc bánh xe bằng cách phun cao su non có hiệu quả?

E hiện đang chạy Kia Morning 2008, thấy tiếng ồn từ gầm xe do tiếng lốp dội vào rất lớn.
Ngồi trong xe phải mở nhạc rất to mới át được. Biết là hạn chế của dòng xe giá rẻ, như i10 cũng bị vậy nên e muốn cải thiện :(

Hiện em đã tìm hiểu & tham khảo...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM