Audi triển khai xây dựng mạng lưới trung tâm sạc xe điện kiểu phòng chờ

Audi triển khai xây dựng mạng lưới trung tâm sạc xe điện kiểu phòng chờ
Audi đã chia sẻ về một mạng lưới các trạm sạc cao cấp nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng xe điện trong các khu dân cư.  Bắt đầu từ nửa cuối năm nay, công ty sẽ lắp đặt sáu trung tâm ở Đức để kiểm tra tính khả thi của công nghệ này trước khi “có thể triển...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM