Volkswagen Passat 2023 mới mang đến nhiều không gian hơn nhờ tăng kích thước chiều dài

Volkswagen Passat 2023 mới mang đến nhiều không gian hơn nhờ tăng kích thước chiều dài
Volkswagen đã bật đèn xanh cho việc mẫu xe Passat thế hệ B9 hoàn toàn mới sẽ xuất hiện vào năm 2023.  Nó sẽ được sản xuất tại Bratislava cùng với Touareg SUV, mặc dù nó sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng MQB của thương hiệu. Cuối cùng, Passat sẽ chia sẻ cùng...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM