Một tuần sau khi về đại lý, Ford Ranger được giảm giá tới 65 triệu đồng

Một tuần sau khi về đại lý, Ford Ranger được giảm giá tới 65 triệu đồng
Đúng như dự đoán, việc Ford Ranger chuyển sang lắp ráp trong nước sẽ khiến mẫu bán tải này có nhiều chương trình ưu đãi hơn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM