Zeleros Hyperloop - Mẫu concept công nghệ có thể di chuyển 1.000 km/h, tiết kiệm gấp 10 lần máy bay

Zeleros Hyperloop - Mẫu concept công nghệ có thể di chuyển 1.000 km/h, tiết kiệm gấp 10 lần máy bay
Trong tương lai, những dự án như Zeleros Hyperloop sẽ ngày một trở nên phổ biến hơn tại nhiều nơi trên thế giới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM