Hà Nội: Người dân thải bỏ xe máy cũ sẽ được hỗ trợ lên đến 4 triệu đồng để mua xe mới

Hà Nội: Người dân thải bỏ xe máy cũ sẽ được hỗ trợ lên đến 4 triệu đồng để mua xe mới
Từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2022, Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra khí thải đối với 3.000 - 5.000 xe máy, người dân có nhu cầu bỏ xe máy cũ để đổi xe mới sẽ được hỗ trợ tối đa lên đến 4 triệu đồng mỗi xe.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM