Tesla Model 3 biến hóa thành xe off-road dưới bàn tay dân độ

Tesla Model 3 biến hóa thành xe off-road dưới bàn tay dân độ
Một chiếc Tesla Model 3 bị hư hỏng đã được ban cho sự sống mới dưới dạng xe chuyên chạy off-road.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM