Cuộc tụ họp của 30 chiếc siêu xe Ferrari Monza

Cuộc tụ họp của 30 chiếc siêu xe Ferrari Monza
Tuần lễ siêu xe Monterey là nơi các hãng xe cũng như những người mê xe và sưu
tầm xe hơi tụ họp để “khoe” ra những mẫu xe độc đáo, xe đua mà họ hiếm khi
mang đến các buổi gặp mặt thông thường.

Tại tuần lễ siêu xe 2021 vừa kết thúc, giới mê xe trên...
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM