Tăng thời hạn đăng kiểm xe kinh doanh vận tải từ ngày 1/10/2021

Tăng thời hạn đăng kiểm xe kinh doanh vận tải từ ngày 1/10/2021
Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ban hành ngày 12/8/2021 của bộ Giao thông vận tải sẽ tăng thời hạn đăng kiểm xe kinh doanh vận tải từ ngày 1/10/2021.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM