Chiếc ô tô Honda này đã chạy hơn 1,6 triệu km nhưng động cơ và hộp số nguyên bản vẫn dùng tốt

Chiếc ô tô Honda này đã chạy hơn 1,6 triệu km nhưng động cơ và hộp số nguyên bản vẫn dùng tốt
Ngay từ năm 2015, chiếc Honda 30 năm tuổi này đã vượt qua mốc 1 triệu dặm (1,6 triệu km).
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM