Volkswagen Basis-Transporter - "Ngựa thồ" thực dụng, giá rẻ, dùng động cơ Beetle hiếm ai biết đến

Volkswagen Basis-Transporter - "Ngựa thồ" thực dụng, giá rẻ, dùng động cơ Beetle hiếm ai biết đến
Volkswagen Basis-Transporter là một 'con ngựa thồ' đúng nghĩa khi tập trung vào tính thực dụng, tiết kiệm, và giá rẻ phù hợp mọi người dân.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM