Xoay xở cảnh đại dịch, người đàn ông Malaysia biến chiếc Volvo cổ điển thành "cửa hàng cà phê lưu động"

Xoay xở cảnh đại dịch, người đàn ông Malaysia biến chiếc Volvo cổ điển thành "cửa hàng cà phê lưu động"
Ý tưởng của người đàn ông Malaysia này rõ ràng là rất sáng tạo, và mang đến thành công vượt mức mong đợi.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM