Thợ Bắc Ninh đổi chiếc Ferrari GTO 250 bằng gỗ tự chế tạo lấy xe sang Mercedes-Benz GLA

Thợ Bắc Ninh đổi chiếc Ferrari GTO 250 bằng gỗ tự chế tạo lấy xe sang Mercedes-Benz GLA
Chiếc Ferrari GTO 250 bằng gỗ này được thợ Bắc Ninh chế tạo trong thời gian khoảng 70 ngày.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM