5 kỷ lục kỳ lạ của thương hiệu Lamborghini mà có thể bạn chưa biết

5 kỷ lục kỳ lạ của thương hiệu Lamborghini mà có thể bạn chưa biết
Trong suốt lịch sử tồn tại, Lamborghini đã tạo nên nhiều thành tựu, nhưng một số hiếm ai biết đến hơn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM