Chiếc Volvo P1800 1966 huyền thoại này đã chạy trên 5 triệu km trong 50 năm qua

Chiếc Volvo P1800 1966 huyền thoại này đã chạy trên 5 triệu km trong 50 năm qua
Irv Gordon có thể đã qua đời, nhưng huyền thoại của ông ấy vẫn còn tiếp tục cho đến tận ngày nay.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM