Khách hàng của Honda SH350i tại Việt Nam phải mua xe với giá đội khoảng 30 triệu đồng, vẫn “xuống tiền” vì...

Khách hàng của Honda SH350i tại Việt Nam phải mua xe với giá đội khoảng 30 triệu đồng, vẫn “xuống tiền” vì...
Dù có giá bị đội lên khá nhiều so với niêm yết, nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn 'xuống tiền' đặt Honda SH350i bởi vẫn rẻ hơn xe nhập và nguồn cung giới hạn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM