Lộ diện những vi phạm khủng tại Tập đoàn Xăng dầu – Petrolimex

Ngoài các khoản đầu tư ngoài ngành không đúng quy định lên tới 2.200 tỷ đồng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex còn chưa quản lý chặt chẽ xăng dầu tiêu thụ trước các thời điểm điều chỉnh giá, khi sản lượng bán ra tăng bất thường 2,3 - 6,7 lần. Tập đoàn này còn ồ ạt đầu tư ngoài ngành nhưng không hiệu quả…

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh vừa ký ban hành Thông báo nội dung thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và một số đon vị thành viên.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, tại Công ty mẹ - Tập đoàn đã đầu tư tài chính ngoài ngành nghề kinh doanh chính (ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản) với tống số tiền lên tới 2.255 tỷ đồng. Trong đó, có những khoản đầu tư với giá trị lớn không đúng quy định như: Tăng vốn đầu tư vào PG Bank 400 tỷ đồng (chiếm 40% vốn điều lệ của đơn vị nhận vốn góp) và Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 171 tỷ đồng (chiếm 51% vốn điều lệ của đơn vị nhận vốn góp) không có sự chấp thuận của Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ; Tăng vốn đầu tư 51 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex, không có sự chấp thuận của Bộ Công Thương; Sử dựng vốn kinh doanh 231 tỷ đồng để đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, không đúng với Nghị quyết của HĐQT; Ủy thác cho các đơn vị thành viên vay dài hạn để đầu tư xây dựng các công trình, dự án 414 tỷ đồng từ vốn chiếm dụng trong thanh toán, chưa bố trí được nguồn vốn cho đầu tư xây dựng; Chưa thực hiện nghiêm việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chủ trương của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, một số khoản đầu tư của Công ty mẹ hiệu quả thấp như đầu tư 178 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex và Công ty cổ phần Bất động sản Petrolimex kém hiệu quả; đầu tư 38,8 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Thương mại Tuyên Quang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa chất PTN và Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Vân Phong từ năm 2010 đến thời điểm thanh tra không có cổ tức.


Công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Petrolimex còn nhiều khuyết điểm

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (Công ty Vipco) đầu tư 56,1 tỷ đồng vào Công ty cồ phần An Phú, nguy cơ mất vốn do kinh doanh thua lỗ; Tổng công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex đầu tư 5 tỷ đồng vào Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại PLG bị thua lỗ 134 triệu đồng. Việc thanh toán 369 triệu đồng lãi suất sử dụng vốn góp trong thời gian Công ty TNHH Đầu tư Thương mại PLG làm thủ tục giải thể là bất hợp lý; Công ty Xăng dầu Khu vực II dùng vốn kinh doanh cho Công ty Du lịch - Thương mại Kiên Giang vay ưu đãi sai quy định 25,5 tỷ đồng; Công ty Vipco trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 53,7 tỷ đồng không đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Petrolimex và các công ty xăng dầu thành viên. Cụ thể là việc xác định sai sản lượng xăng dầu tiêu thụ thực tế, dẫn đến trích thiếu Quỹ bình ổn giá gần 5 tỷ đồng.

Petrolimex còn hạch toán vào chi phí xăng dầu hao hụt vượt định mức, không đúng quy định của Quy chế kinh doanh xăng dầu, làm giảm hiệu quả kinh doanh gần 7 tỉ đồng.

Thêm vào đó, công tác quản lý, điều hành giá bán xăng dầu nội bộ của công ty mẹ đối với các công ty xăng dầu thành viên chưa tuân thủ nguyên tắc, phương pháp xác định giá quy định trong Quy chế kinh doanh xăng dầu và chưa phù hợp với giá bán do Liên bộ Tài chính - Công thương công bố, theo TTCP là thể hiện ý chí chủ quan trong việc quyết định giá, dễ phát sinh tiêu cực.

Petrolimex cũng chưa quản lý chặt chẽ xăng dầu tiêu thụ trước các thời điểm điều chỉnh giá. Thực tế, sản lượng xăng xuất bán trước thời điểm tăng giá tại một số công ty xăng dầu thành viên tăng bất thường từ 2,3 - 6,7 lần so với sản lượng bán bình quân.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất, Petrolimex và các đơn vị thành viên để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm. Từ năm 2010 đến tháng 6-2013, Petrolimex và các đơn vị thành viên đã đầu tư 178 công trình, dự án với tổng mức đầu tư gần 11.900 tỉ đồng, trong đó 29 dự án chậm tiến độ, 23 gói thầu có giá trị dự toán trên 5 tỷ đồng nhưng tập đoàn không tổ chức đấu thầu theo quy định; chỉ định thầu không đủ năng lực tài chính; thiếu vốn dẫn đến dừng thi công nhiều dự án…

Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân thuộc tập đoàn và các công ty liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh cũng như trong công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 2 vụ việc xảy ra giữa Công ty Vipco và Công ty Thiên Lộc Phú.

Phương Mai (ANTĐ)

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM