Sắp có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua mạng

Theo Thông tư 05/2018/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ ngày 16/3/2018 đến hết 31/12/2019, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ thí điểm khai và nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua mạng Internet (còn gọi là nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy).

Cụ thể, về khai lệ phí trước bạ: Tổ chức, cá nhân có ô tô, xe máy chưa qua sử dụng (không bao gồm ô tô, xe máy được thừa kế, quà tặng) thực hiện khai lệ phí trước bạ tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe. Cả hai trường hợp này đều có mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ để làm căn cứ nộp lệ phí trước bạ.

Sắp có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua mạng
Việc khai lệ phí trước bạ, tổ chức, cá nhân có ô tô, xe máy chưa qua sử dụng thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Người nộp lệ phí sẽ khai thông tin theo hướng dẫn bao gồm: số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và các thông tin tại tờ khai lệ phí trước bạ.
Việc nộp lệ phí trước bạ có thể thực hiện bằng các cách khác nhau
Việc nộp lệ phí trước bạ có thể thực hiện bằng 3 cách: 1- Nộp theo hình thức điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hay qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; 2- Nộp tại quầy giao dịch của cơ quan Kho bạc Nhà nước; 3- Nộp tại quầy giao dịch của ngân hàng (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).
Tổng cục Thuế sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an, Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan để xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để thực hiện thu nộp, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp lệ phí trước bạ.
Tổng cục Thuế sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Thuế, tổ chức, cá nhân khai thay thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để thực hiện khai lệ phí trước bạ điện tử đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định tại Thông tư 110 ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và quy định của Luật Quản lý thuế, đồng thời tổng kết, báo cáo Bộ Tài chính và đề xuất phương án triển khai giai đoạn tiếp theo.
Đặc biệt, Thông tư cũng quy định, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngoài Hà Nội và TP.HCM muốn thực hiện thí điểm theo Thông tư này thì gửi văn bản về Bộ Tài chính để được hướng dẫn.
Sơn Phạm (LSVN)
Nguồn : AutoBikes

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM