Ngu Si Bày Đặt Nguy Hiểm(Hài Tục Tĩu +18 tuổi)Phong, Phi, Phuc, Jay

Facebook:nhttps://www.facebook.com/102videoproductionsnKết bạn Facebook của các thành viên trong nhómnnhttp://www.facebook.com/phillipadangnhttp://www.facebook.com/tanphuc102nhttp://www.facebook.com/rapperphonglenhttps://www.facebook.com/jayhwagnhttp://www.facebook.com/mindy.baongoc.huynhnhttp://instagram.com/mcmappy/nhttps://www.youtube.com/c/MindyBNHuỳnhnnhttps://www.facebook.com/vu.tran.737001nhttps://www.facebook.com/profile.php?id=836783775nhttps://www.facebook.com/hinh.vincenhttps://www.facebook.com/DNguyen710',
Ngu Si Bày Đặt Nguy Hiểm(Hài Tục Tĩu +18 tuổi)Phong, Phi, Phuc, Jay