Nổi bật :

Gặp Nhau Để Cười | Tập 13 | Minh Dự và Bảo Lâm trở thành thánh vô khiến Bảo Chung phải sợ

Minh Dự và Bảo Lâm trở thành thánh vô duyên nhất của năm đến danh hài Bảo Chung phải phát sợ.nXem ngay: http://bit.ly/JETEntertainment #JETEntertainment #JETStudio #GapNhauDeCuoi #BaoChung #VuThanh #ThanhBac #KhacHuy #BaoLam #MinhDu',
Gặp Nhau Để Cười | Tập 13 | Minh Dự và Bảo Lâm trở thành thánh vô khiến Bảo Chung phải sợ