Đi nghĩa vụ quân sự thì "ấy ấy" kiểu gì?

Cho tôi hỏi các ông 1 câu là: Đi nghĩa vụ quân sự thì 'ấy ấy' kiểu gì? Tôi nghĩ nát óc mà cũng không ra...n►Nếu bạn chưa Đăng ký (Subscribe) thì cùng giúp Trắng TV đạt 1 triệu Subcriber tại: http://bit.ly/DangkyTrangTVn►Trắng Fanpage: http://www.facebook.com/trangdentvnLiên hệ: thông tin Trắng TV : n+ Điện thoại: 0913.033.002',
Đi nghĩa vụ quân sự thì "ấy ấy" kiểu gì?