Phim Hài Mới Nhất 2017 | Phim Hài Chiến Thắng, Quang Tèo Cười Vỡ Bụng

Phim Hài Mới Nhất 2017 | Phim Hài Chiến Thắng, Quang Tèo Cười Vỡ Bụng nPhim Chiếu Rạp 2017: https://goo.gl/qYdOiVnPhim Hài Chiến Thắng : https://goo.gl/ihDyj0nTuyển Tập Hài Tết Hay Mới Nhất: https://goo.gl/38rZGTnHài Tết Quang Tèo Chiến Thắng: https://goo.gl/hJyY95nn► Theo Dõi Kênh Phim Hài Tết: https://goo.gl/qYdOiVnFanpage: https://www.facebook.com/PhimHayPage/nFacebook Support: https://www.facebook.com/tienbeondn------------------n► © Bản quyền thuộc về BH Media Corp',
'thumbnails': {
'default': {
'url': 'https://i.ytimg.com/vi/DpL5y_LoPX4/default_live.jpg',
'width': 120,
'height': 90
},
'medium': {
'url': 'https://i.ytimg.com/vi/DpL5y_LoPX4/mqdefault_live.jpg',
'width': 320,
'height': 180
},
'high': {
'url': 'https://i.ytimg.com/vi/DpL5y_LoPX4/hqdefault_live.jpg',
'width': 480,
'height': 360
},