SKT vs EDG, C9, AHQ - C9 vs EDG, AHQ - EDG vs AHQ World Championship 2017 Day 8 ALL GAMES Group A

Youtube - Liên minh huyền thoại - lol - lmht
Quay lại

Trận 2 AOE Solo Miss Bán Kết Random Miss Lô vs Miss Châm Chế

Xem tiếp

Trận 3 AOE Solo Miss Chung Kết Nhánh Thắng Shang Miss Juliet vs Miss Châm Chế