LZ vs FNC - World Championship 2017 - Longzhu Gaming vs Fnatic

Youtube - Liên minh huyền thoại - lol - lmht