Khi Chim Sẻ auto chế độ xóc chém Chim ơi vừa phải thôi, phải biết giữ khách chứ

Youtube - Đế Chế - Aoe